Občianstvo Antigua a Barbuda závislých

Občianstvo Antigua a Barbuda závislých

Za rodinné žiadosti sa považujú títo členovia rodiny;

  • Manžel / ka hlavného žiadateľa
  • Dieťa hlavného žiadateľa alebo jeho manželský partner, ktorý má menej ako 18 rokov
  • Dieťa hlavného žiadateľa alebo jeho manželského partnera, ktorý má najmenej 18 rokov a menej ako 28 rokov a ktorý je na plný úväzok v uznávanej vysokej škole a plne podporovaný hlavným žiadateľom.
  • Dieťa hlavného žiadateľa alebo manžela / manželky hlavného žiadateľa, ktorý má najmenej 18 rokov, je fyzicky alebo psychicky napadnutý a ktorý žije a je plne podporovaný hlavným žiadateľom.
  • Rodičia alebo starí rodičia hlavného žiadateľa alebo jeho manželského partnera nad 58 rokov, ktorí žijú s hlavným žiadateľom a sú s ním v plnej miere podporovaní.

Občianstvo Antigua a Barbuda závislých

Na účely občianskeho investičného programu Antigua a Barbuda „dieťa“ znamená biologické alebo zákonne adoptované dieťa hlavného žiadateľa alebo manžela / manželky hlavného žiadateľa.

English
English